Basın Odası Web Sayfası

Basın Odası Web Sayfası
Genel Müdürlükler
TÜZÜKLER
SAYI ADI Kabul Tarihi Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayisi
94/5623 Tapu Sicil Tüzüğü 18-03-1994 17-06-1994 21953
93/4397 Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü 06-04-1993 22-03-1993 21588

90/500

Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü 24-05-1990 16-07-1990 20576
4/11715 Sivil Müdafaa Bakımından Şehir Kasaba Bakımından Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamnamesi 09-06-1959 06-07-1959 10245
2/13675 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Nizamnamesi 22-06-1940 27-06-1940 4546
7/8602 Yapı İşlerinde İş